Γνωριμία με τη συμβουλευτικήΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Είναι η διαδικασία της αλληλεπίδρασης που ασκείται ανάμεσα στο σύμβουλο και το συμβουλευόμενο ή την ομάδα που απευθύνεται σε αυτόν (Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής).
Το επίκεντρο της συμβουλευτικής είναι ο άνθρωπος, οι ανάγκες του και η εξέλιξή του. Πρόκειται για την επαγγελματική βοήθεια που παρέχεται στο άτομο με σκοπό την επίλυση ζητημάτων που το απασχολούν, την ομαλότερη και πιο λειτουργική καθημερινότητά του.
Η Συμβουλευτική χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ή τη λύση προβλημάτων όπως:
·  αδυναμία λήψης αποφάσεων
·  αντιμετώπιση κρίσεων
·  βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων
·  επίλυση συγκρούσεων
·  ανάπτυξη-αυτογνωσία
·  αυτοπεποίθηση-βελτίωση αυτοεικόνας κ.ά.
Τα προβλήματα αυτά τα επεξεργάζεται και διευκολύνει την επίλυσή τους βασισμένη σε μια σχέση αποδοχής, σεβασμού και εμπιστοσύνης.
Εργάζεται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που εκτείνεται από την εκπαίδευση, στην εργασία, στη συμβουλευτική παιδιών, γονέων, εφήβων, ενηλίκων, στην οικογενειακή συμβουλευτική, στην ιατρική (διατροφή, διαιτολογία) κ.α.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι συμβουλευτικής που είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες (ενδεικτικά: ψυχοδυναμική/Freud, Abler, Young, συστημική, οικογενειακή, προσωποκεντρική, συμπεριφοριστική-γνωσιακή, συνθετική κ.ά.).
Η προσέγγιση που εφαρμόζει ο κάθε σύμβουλος ψυχικής υγείας βασίζεται στην ειδική επιστημονική και πρακτική του εκπαίδευση με την οποία αποκτά την εξειδίκευσή του. Παρακολουθεί συνεχώς τις επιστημονικές εξελίξεις, εποπτεύεται στην παροχή υπηρεσιών από αρμόδιο επιστήμονα επόπτη (ψυχολόγο, κλινικό ψυχολόγο) σε ατομικές και ομαδικές εποπτείες και κάνει ατομική ψυχοθεραπεία με κάποιο ψυχολόγο- ψυχοθεραπευτή ή ψυχίατρο.
Επίσης ακολουθεί τον κώδικα δεοντολογίας της συμβουλευτικής που επιτάσσει ο ανάλογος ελληνικός (σύλλογος συμβούλων ψυχικής υγείας) αλλά και ευρωπαϊκός φορέας (Βρετανικός, Αμερικάνικος).
Μια συνήθης παρεξήγηση σχετικά με τη συμβουλευτική είναι ότι αποτελεί μέσον παροχής συγκεκριμένων συμβουλών από το σύμβουλο ψυχικής υγείας προς το συμβουλευόμενο, με άλλα λόγια, ότι ο σύμβουλος θα λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις για λογαριασμό του συμβουλευόμενου, ή ότι θα του πει τι να κάνει.
Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ο σύμβουλος δεν αποφασίζει για λογαριασμό του συμβουλευόμενου, αλλά στόχος του είναι να τον βοηθήσει να δει καθαρότερα τι θέλει ο ίδιος να πράξει.
Ο σύμβουλος δημιουργεί τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στο συμβουλευόμενο να βρει απαντήσεις που θα συμφωνούν περισσότερο με τις δικές του αξίες (Corey,2009).
Χαρακτηριστικά του συμβούλου ψυχικής υγείας:
·  να τον διακρίνει αυθεντικότητα και ειλικρίνεια
·  να αποδέχεται άνευ όρων το συμβουλευόμενο
·  να μην κρίνει
·  να είναι υπεύθυνος και συνεπής
·  να έχει ενσυναίσθηση (ικανότητα να μπαίνει στη θέση του συμβουλευόμενου χωρίς να χάνει την αντικειμενικότητά του).
Σε ποιους απευθύνεται η συμβουλευτική (η συμβουλευτική μπορεί να γίνει σε ατομικό ή σε ομαδικό επίπεδο).
Απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη:
·                       να ασχοληθεί με τον εαυτό του
·                       να τον φροντίσει και αναπτύξει
·                       να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση/αυτοπεποίθησή του
·                       να ανακαλύψει κομμάτια και πτυχές του εαυτού του που μέχρι πρότινος δεν είχε αναζητήσει
·                       να αντιμετωπίσει κρίσεις
·                       να βελτιώσει τις σχέσεις του με τους άλλους
·                       να επιλύσει καταστάσεις που τον δυσαρεστούν
·                       να καταλήξει σε συγκεκριμένες αποφάσεις και στόχους
·                       να γίνει πιο δημιουργικός και δραστήριος
[ Ο Σύμβουλος ψυχικής υγείας εργάζεται με άτομα που αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα ψυχολογικών προβλημάτων αλλά που δεν έχουν σοβαρά προβλήματα ψυχοπαθολογίας. Σε περιπτώσεις σοβαρών ψυχοπαθολογικών καταστάσεων γίνεται άμεση παραπομπή στον κατάλληλο ψυχίατρο η ψυχιατρική δομή.]
Η Συμβουλευτική είναι μια προσπάθεια να κατανοήσουμε καλύτερα και αγαπήσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους.
Ο Γενικός στόχος της Συμβουλευτικής είναι να δώσει στα άτομα ευκαιρίες να επιλέξουν θέματα που τα απασχολούν με σκοπό να ζήσουν μια, κατά την κρίση τους, πιο ικανοποιητική και πολύπλευρη ζωή, προσωπικά, αλλά και σαν μέλη μια; Ευρύτερης κοινωνίας.
Είναι εκείνη η διαδικασία κατά την οποία ένα άτομα ή μια ομάδα ατόμων καταθέτουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον τους προβληματισμούς τους, τις αγωνίες τους, τα όνειρά τους. Επιχειρούν δράσεις, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ατενίζοντας το μέλλον με περισσότερη ελπίδα και πίστη, όπου η συμπόρευση ατόμων μεταμορφώνεται σε κοινωνία προσώπων σε ένα αγαπητικό περιβάλλον.